Tủ nấu cơm 24 khay (chạy gas)

23.250.000

Tủ nấu cơm 24 khay (chạy gas)

23.250.000