Tủ đông công nghiệp 4 cánh (2 chế độ)

26.699.000

Tủ đông công nghiệp 4 cánh (2 chế độ)

26.699.000